Oldalak


LITÁNIA A SZENT KERESZTRŐL
 
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
 
Szent Kereszt, az Atyaisten igazságosságának
és bölcsességének csodája, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a Fiúisten szeretetének győzelme, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a Szentlélek szeretetének tűzhelye, Ments meg minket!
Szent Kereszt, az újszülött Megváltó első kívánsága, Ments meg minket!
Szent Kereszt, az élő Krisztus szerelme, Ments meg minket!
Szent Kereszt, Jézus szeretetének trónja, Ments meg minket!
Szent Kereszt, Jézus szószéke, Ments meg minket!
Szent Kereszt, Jézus áldozati oltára, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a haldokló Jézus végrendelete, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a föltámadt Jézus dicsősége és tisztessége, Ments meg minket!
Szent Kereszt, Jézus ítélőszéke, Ments meg minket!
Szent Kereszt, Jézus kormánypálcája, Ments meg minket!
Szent Kereszt, isteni vérrel áztatott fa, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a kereszténység küzdő seregének zászlaja, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a tökéletesség királyi útja, Ments meg minket!
Szent Kereszt, az üdvösség mintája, Ments meg minket!
Szent Kereszt, isteni szeretet záloga, Ments meg minket!
Szent Kereszt, az élet fája, Ments meg minket!
Szent Kereszt, az üdvösség útja, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a Paradicsom kulcsa, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a nyomorultak segítsége, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a szegények vigasza, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a gyöngék ereje, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a betegek gyógyszere, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a haldokó hívők oltalmazója, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a gonosz lelkek megfélemlítője, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a küzdő Egyház kardja, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a szenvedő Egyház üdve, Ments meg minket!
Szent Kereszt, a győzelmes Egyház dísze, Ments meg minket!
Szent Kereszt, az angyalok öröme, Ments meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!
 
Imádunk és áldunk, legszentebb Urunk, Jézus Krisztus. 
Mert szent Kereszteddel megváltottad a világot.
 
Könyörögjünk!
Isten, aki a kereszt éltető lobogóját egyszülött Fiad drága vérével megszentelted,
add kérünk, hogy akik áhítattal tisztelik, oltalmát is élvezzék.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.
 
Forrás ~ Internet
 
JÉZUS SZENT NEVÉNEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! Irgalmazz nekünk!

Jézus, az élő Isten Fia,Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atyának fényessége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az örök világosság fényessége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a dicsőség királya, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az igazságosság napja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának Fia, Irgalmazz nekünk!
Szeretetre méltó,Jézus, Irgalmazz nekünk!
Csodálatos Jézus, Irgalmazz nekünk!
Jézus, erős Isten, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a jövő élet Atyja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a nagy tanács Angyala, Irgalmazz nekünk!
Leghatalmasabb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Legtürelmesebb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Legengedelmesebb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzesség kedvelője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, szerető barátunk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a béke Istene, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az élet szerzője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az erények példaképe, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a lelkek buzgó keresője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi Istenünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi menedékünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szegények atyja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a hívek kincse, Irgalmazz nekünk!
Jézus, jó pásztor, Irgalmazz nekünk!
Jézus, igaz világosság, Irgalmazz nekünk!
Jézus, örök bölcsesség, Irgalmazz nekünk!
Jézus, végtelen jóság, Irgalmazz nekünk!
Jézus, utunk és életünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az angyalok öröme, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a pátriárkák királya, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az apostolok mestere, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az evangélisták tanítója, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a vértanúk erőssége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a hitvallók világossága, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzek tisztasága, Irgalmazz nekünk!
Jézus, minden szentek koronája, Irgalmazz nekünk!

Légy irgalmas, Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Légy irgalmas, Hallgass meg minket Jézus!

Minden gonosztól, Ments meg minket, Jézus!
Minden bűntől, Ments meg minket, Jézus!
A te haragodtól, Ments meg minket, Jézus!
Az ördög cselvetéseitől, Ments meg minket, Jézus!
A tisztátalan lélektől, Ments meg minket, Jézus!
Az örök haláltól, Ments meg minket, Jézus!
Sugallataid elhanyagolásától, Ments meg minket, Jézus!
Szent megtestesülésed titka által, Ments meg minket, Jézus!
Születésed által, Ments meg minket, Jézus!
Gyermekséged által, Ments meg minket, Jézus!
Isteni életed által, Ments meg minket, Jézus!
Fáradalmaid által, Ments meg minket, Jézus!
Haláltusád és szenvedésed által, Ments meg minket, Jézus!
Kereszted és elhagyatottságod által,
Ellankadásod által, Ments meg minket, Jézus!
Halálod és temetésed által, Ments meg minket, Jézus!
Föltámadásod által, Ments meg minket, Jézus!
Mennybemeneteled által, Ments meg minket, Jézus!
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által, Ments meg minket, Jézus!
Örömeid által, Ments meg minket, Jézus!
Dicsőséged által, Ments meg minket Jézus!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk, Jézus!
Jézus, hallgass minket,
Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket!
Jézus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad: 'Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek'. Add nekünk isteni szereteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk.

Adj nekünk, Urunk, szent Neved iránt félelmet és örök szeretetet; mert gondviselésedtől soha nem fosztod meg azokat, akiket szereteted állhatatosságára tanítasz.

Úr Isten, aki szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsőséges szent Nevét híveid előtt kedvessé és kellemessé, a gonosz lelkek előtt pedig félelmessé és rettegetté tetted, kérünk, add kegyelmedet, hogy mindnyájan, akik szent Nevedet ezen a földön ájtatosan tiszteljük, a földi életben érezzük szent vigasztalásod édességét, a jövendő életben pedig nyerjünk örökké tartó örömet és boldogságot. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által Amen.

Forrás ~ Internet


HIMNUSZ KRISZTUS KIRÁLYHOZ

Csillagvilágot alkotó,
hívőknek áldott fénysugár,
mi Megváltónk, jöjj, Krisztusunk,
s halld meg esdő sóhajunk.

Megszánva árva népedet,
nehogy halálban vesszen el,
a bűnre hoztál gyógyulást,
a fásult földnek újulást.

A vak világnak éjjelén
mint nászházából vőlegény
a tiszta Szűztől földre lépsz,
ki zárt szentélyed volt előbb.

Erőd, hatalmad mindenek
tisztelvén térdet hajtanak,
az égiek s a földiek
szent Úrnak téged vallanak.

Hozzád könyörgünk, Krisztusunk,
ki egykor mint bíró ítélsz,
jöjj, hárítsd el ma őrizőn
az ártó ellen fegyverét.

Most néked, Krisztus, nagy Király,
s Atyádnak áldás, tisztelet,
magasztalja a Lelket is
a zengő ének szüntelen. Ámen.

Forrás ~ Internet 

 LITÁNIA KRISZTUS KIRÁLYHOZ

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus Király, Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a láthatatlan Isten képmása - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, aki által a mennyei Atya mindent teremtett - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akiért Isten a világot alkotta - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a Boldogságos Szűz Mária Fia - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, igaz Isten és igaz Ember - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akit pásztorok és bölcsek imádtak Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, legfőbb törvényhozónk - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, minden szentség forrása és mintája - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, utunk és életünk - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akinek minden hatalom adatott
az égben és a földön - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, örök Főpapunk - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, értelmünk ura - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akaratunk fejedelme - Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a szüzek vőlegénye - Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, a fájdalom töviskoronás királya - Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, az alázatosság gúnybíborba öltöztetett királya - Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, aki Mária Magdolnában
fölmagasztaltad a bűnbánó életet - Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, akinek országa nem e világból való - Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, szereteted királyi ajándéka,
az Oltáriszentség által - Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, az Atya mindenhatóságának
és a Szentlélek szeretetének remekműve - Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki a házasságot szentségi méltóságra emelted - Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki első csodádat a kánai menyegzőn művelted - Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, a gyermekek szeretetre méltó barátja - Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki názáreti rejtett életeddel
példát adtál a szülőknek és a gyermekeknek - Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki a munkát dolgos kezeddel
megnemesítetted és megszentelted - Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki halottaiból föltámasztottad
és családjának visszaadtad
a naimi ifjút, Jairus leányát és barátodat, Lázárt - Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki megbocsátottál a házasságtörő asszonynak - Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, Mária és József iránt érzett szereteted által - Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, királyok Királya és uralkodók Uralkodója - Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, a századok halhatatlan és láthatatlan Királya - Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, a béke Fejedelme - Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, örök dicsőség Királya - Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki válladon hordod a királyság jelvényeit - Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, akinek uralma nem ér véget - Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki a kerubok fölött trónolsz - Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, azzal a szeretettel,
melyet hűséges népeid iránt mindenkor tanúsítasz - Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki letaszítod trónjukról a zsarnokokat - Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki a gonosz királyokat
haragod napján összetöröd - Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki kereszthaláloddal legyőzted a poklot - Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki föltámadásoddal a halálon diadalt arattál - Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki eljössz ítélni eleveneket és holtakat - Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, hatalmad napján szentjeid fényességében - Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, a keresztfán túlcsorduló
szeretettel mondott könyörgésed által:
'Atyám, bocsáss meg nekik' - Uralkodjál ellenségeiden!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!
Krisztus, akit halálra ítéltek, mint Názáreti Jézust, a zsidók Királyát - Jöjjön el a Te országod!
Könyörögjünk!
Isten, aki irántunk való szeretetből egyszülött Fiadat küldted megváltásunkra, add, hogy az egész emberiség ismerje el e földön a hit által annak királyi méltóságát, akinek az utolsó ítéleten fátyol nélkül ismerjük meg uralmát és hatalmát.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ Internet

LITÁNIA ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!
Szűz Mária, az irgalmasság Anyja, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Krisztus jegyese, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a házasok példaképe, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az özvegyek tüköre, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Magyarország éke, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a keresztény nők példaképe, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a jó erkölcsnek fönséges példája, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a világi hívság megvetője, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szegénység kedvelője, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az alázatosság illatos virága, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szeretet csodálatos rózsája, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az engedelmesség tökéletes példaképe, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a türelem angyala, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a keresztény lemondás és önmegtagadás megvalósítója, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, készséges kereszthordozó, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szegények anyja, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az árvák nevelője, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szükséget szenvedők menedéke, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a betegek szorgalmas ápolója, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a nélkülözők és szorongatottak vigasztalója, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki gyermekkorodtól Istennek szolgáltál, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki magadat rendszeresen a Szűzanyának ajánlottad, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a királyi udvarban is Istennek éltél, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki egész éjszakákat átimádkoztál, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, akit Isten sokszor csodás módon vigasztalt, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a Megfeszített sebeibe menekültél, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki alattvalóid gyalázását türelemmel fogadtad, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, akit rokonsága elhagyott és üldözött, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki mindenkivel szelíd és szeretetreméltó voltál, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki vagyonodat a szegényeknek adtad, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a szomorúaknak vigasztalója vagy, Könyörögj érettünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi Szent Erzsébet!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Irgalmas Isten, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet dicső könyörgésére tégy minket a világ javainak megvetőivé és a mennyei vigasztalás szüntelen élvezőivé. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ Internet

 SZENT ERZSÉBET NAPI IMÁK

Köszönjük meg mennyei Atyánknak, hogy Árpádházi Szent Erzsébet személyében olyan rózsát adott a magyar földnek, amelynek illata betölti az egész Egyházat, és szebb tőle a világ. Ezért esedezve kérjük: Szenteket termő kert legyen a hazánk!

1. Amint a liliom a szenny borította talajon is tud szűzi tisztán illatozni, úgy Erzsébet élete - szülei minden gyarlósága ellenére is - jó illatú áldozat volt előtted, - engedd, hogy anyagias és hatalomvágyó korunkban példája erőt adjon az életszentségre való törekvésben!
2. Te megadtad a kegyelmet, hogy Erzsébet és jegyese boldogan és egymástól elbűvölve, de tartózkodó komolysággal készülhetett a házasságra, - példájukkal segítsd a házasságra készülő fiatalokat, hogy testben-lélekben tisztán, szeretetben és hűségben vállalják egymást egy egész életre!
3. A te ajándékod volt, hogy Erzsébet és férje csodálatos szeretettel szerette és buzdította egymást Isten dicsőítésére és szolgálatára, - add a házastársaknak, hogy házasságuk ne csak testi, hanem lelki kötelék is legyen, és az Isten iránti és házastársi szeretetüket összhangba hozva együtt menjenek feléd!
4. Erzsébet jó feleség, gondos édesanya, szegényeket segítő és betegeket ápoló keresztény volt, - közbenjárására add, hogy állapotbeli kötelességeinket lelki derűvel, az igénytelenség szeretetével és másokat segítő szívvel valósítsuk meg!
5. Erzsébet nagy fájdalmában sírva borult férje koporsójára, majd a császár házassági ajánlatát is visszautasítva inkább a szegények és betegek szolgálatára szentelte életét, - segítsd az özvegyeket, hogy benned és embertársaik szolgálatában vigasztalást és erőt nyerjenek! Amen.

Krisztus, értünk szegénnyé lett, hogy minket gazdaggá tegyen, és azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek; kérjük ezért bizakodó lélekkel: Te légy a mi gazdagságunk!

1. Te Atyád jutalmát ígérted azoknak, akik tápláltak, amikor éhes voltál, inni adtak, amikor szomjas voltál, meglátogattak, amikor beteg voltál, - add, hogy az ítélet napján mi is az áldottak között legyünk, akik szívesen gyakorolták az irgalmasságot embertársaikkal!
2. Te megtanítottál minket arra, hogy szegények mindig lesznek közöttünk, - segíts, hogy észrevegyük ránk szoruló embertársunkat, és azt keressük, ami mások javára szolgál!
3. Amikor Szent Erzsébet a szegénységet választotta, másokat akart segíteni, - engedd, hogy az evangélium szellemében mi is keressük az egyszerűséget és igénytelenséget, és segítségére siethessünk a szükséget szenvedőknek!
4. Irántad való szeretetből Erzsébet lemondott a föld minden pompájáról, és mentes akart maradni az anyagiak vonzásától, - add meg nekünk is azt a boldogságot, amelyet a lélekben szegényeknek ígértél!
5. Te megengedted, hogy Erzsébet megélhesse azt a betlehemi éjszakát, amelyen nem fogadták be a Szűzanyát és Szent Józsefet a szállásra, - segíts, hogy minden megpróbáltatás, szükség, mellőzés és betegség mélyén élő hittel meglássuk atyai jóságodat, és örvendező lélekkel dicsérjünk téged! Amen.

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Irgalmas Istenünk, kérünk, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet közbenjárására segíts minket, hogy a világ által fölkínált jólétet megvessük, és mindig égi vigasztalásodnak örvendjünk! Amen.

Forrás ~ Internet

FERENC PÁPA FELAJÁNLÓ IMÁJA A FATIMAI SZŰZHÖZ

Fatimai Boldogságos Szűz, anyai jelenléted iránti megújult köszönettel illeszkedünk be mind azon generációk kórusába, akik téged boldognak magasztalnak. Benned dicsőítjük Isten nagy műveit, akinek irgalmassága soha nem szűnik meg, hogy a gonosztól és bűntől ellepett emberekhez forduljon, és nekik gyógyulást és megmenekülést ajándékozzon. 

Bizalomteljes odafordulásunk mai aktusát képed előtt, mely számunkra olyan kedves, anyai jóságoddal fogad el. Emlékezve mindannyiunknak a te szemeidben való értékére és abban a bizonyosságban, hogy előtted semmi sem marad rejtve, ami szívünkben lakozik, hagyjunk magunkat a te édes tekintetedtől kísérni, és fogadjuk mosolyod vigasztaló gyengédségét.

Őrizd életünket a karjaidban: Áldj meg bennünket, erősítsd a jó minden kívánságát, újítsd meg és tápláld hitünket; tartsd meg és ihlesd a reményünket, eszközöld ki és támaszd fel az irgalmasságot, adj nekünk vezetést a szentté váláshoz vezető úton.

Tanítsd nekünk a szegények és kicsik, a kizártak és a szenvedők, a bűnösök és a szívükben eltévelyedettek iránti kitüntetett szeretetedet. Egyesíts mindannyinkat a védelmed alatt és adj át bennünket szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak. Amen.

Róma, 2013. október 13.

Forrás ~ Internet

XVI. BENEDEK PÁPA IMÁJA A FATIMAI SZŰZANYÁHOZ 

Miasszonyunk, minden férfi és nő Anyja, itt állok, mint fiú, aki Édesanyját jött felkeresni, méghozzá testvérei és nővérei sokaságával együtt. Péter utódaként, akinek az a küldetése, hogy Krisztus egyházában elöl járjon a szeretet szolgálatában, és mindenkit megerősítsen a hitben és a reményben, Szeplőtelen Szíved elé kívánom tárni mindazon fiaid és leányaid örömét és reményét, valamint gondjait és szenvedését, akik itt vannak Cova da Iriában, vagy távolról imádkoznak velünk.

Szeretetreméltó Anya, te névről ismersz mindnyájunkat, arcával és történetével együtt,és mindannyiunkat azzal az anyai jóindulattal szeretsz, amely magából a Szeretet-Isten szívéből fakad. Mindenkit rád bízok és neked szentelek, Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, és a mi Édesanyánk.

A Tiszteletreméltó II. János Pál pápa, aki itt, Fatimában háromszor keresett fel téged, és hálát adott 'a láthatatlan kéznek', amely megszabadította a haláltól a május tizenharmadikai merénylet során, a Szent Péter téren, majdnem harminc évvel ezelőtt, a Fatimai Kegyhelynek adományozta az egyik lövedéket, amely őt súlyosan megsebesítette, s amit a te koronádba foglaltak, Béke Királynője.
Mélyreható vigaszt nyújt a tudat, hogy koronád nem csupán örömeink és reményeink ezüstjéből és aranyából áll, de aggodalmaink és szenvedéseink 'lövedékét' is magában foglalja. 

Köszönetet mondok, szeretett Édesanyám,az imádságokért és az áldozatokért, amelyeket a fatimai pásztorgyerekek végeztek a pápáért a jelenéseid által sugallt érzésektől vezérelve. Köszönetet mondok mindazoknak, akik minden nap imádkoznak Péter Utódjáért és az ő szándékaiért, hogy a pápa erős legyen a hitben, merész a reményben és buzgó a szeretetben. 

Mindannyiunk szeretett Édesanyja, Fatimai Kegyhelyeden átnyújtom az Arany Rózsát, amit Rómából hoztam; a pápa hálájának jelét azon csodákért, melyeket a Mindenható általad vitt végbe oly sokak szívében, akik zarándokként érkeznek ide, anyai házadba. Biztos vagyok benne, hogy a fatimai pásztorgyermekek, Boldog Ferenc és Jácinta, és Isten Szolgája, a Jézusról nevezett Lúcia velünk tartanak a könyörgés és az örvendezés ezen óráján. Amen.

Forrás ~ Internet


II. JÁNOS PÁL PÁPA FELAJÁNLÓ IMÁJA A FATIMAI SZŰZHÖZ

Ezért, ó emberek és népek Anyja, te, aki ismered minden szenvedésüket és reményüket, te, aki anyai szíveddel érzed a mai világban folyó összes harcot a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között, halld meg kiáltásunkat, melyet a Szentlélektől indítva közvetlenül a te Szívedhez intézünk: öleld át az Anya és az Úr Szolgálóleánya szeretetével emberi világunkat, melyet - az emberek és népek földi és örök sorsa miatti nyugtalansággal - fölajánlunk és neked szentelünk. Különösen neked ajánljuk és szenteljük azokat az embereket és nemzeteket, melyeknek különlegesen szükségük van erre a fölajánlásra és neked szentelésre. 'Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején!'

Íme, Krisztusnak Anyja, Szeplőtelen Szíved színe előtt az egész Egyházzal együtt egyesülni akarunk azzal a felajánlással, melyet irántunk való szeretetből a te Fiad tett, amikor önmagát ajánlotta föl az Atyának: 'Értük szentelem magam - mondta - , hogy ők is megszenteltek legyenek az igazságban.' (Jn 17-19) Egyesülni akarunk Megváltónkkal a világért és az emberekért tett fölajánlásban, melynek az Ő isteni szívében van hatalma megbocsátani a bűnöket és megvalósítani a megváltást.

E fölajánlás hatalma minden időkben érvényes, és átölel minden embert, népet és nemzetet, legyőz minden rosszat, amit a sötétség szelleme tud föllobbantani az emberi szívben és a történelemben, s ténylegesen föl is lobbantott a mi korunkban. Ó, mennyire mélyen átérezzük annak szükségességét, hogy az emberiségért és a világért szenteljük magunkat: mai világunkért egységben Krisztussal! Krisztus megváltó művében ugyanis a világnak az Egyház által kell részesednie.

Minden teremtmény fölött légy, te, az Úr szolgálóleánya, aki a legtökéletesebben engedelmeskedtél az isteni szónak! Üdvözlégy te, aki teljesen eggyé lettél Fiad megváltó fölajánlásával! Egyház Anyja! Világosítsd meg Isten népét a hit, a remény és a szeretet útjain! Különösen azokat a népeket világosítsd meg, akiknek fölajánlását és neked szentelését várod tőlünk. Segíts nekünk annak a fölajánlásnak igazságában élnünk, melyet Krisztus a mai világ egész emberi családjáért végez.
Miként fölajánljuk neked, ó Anyánk, a világot, minden embert és minden népet, úgy e világfölajánlást is a te anyai szívedre bízzuk.

 Ó Szeplőtelen Szív! Segíts legyőzni a fenyegető rosszat, mely oly könnyen gyökeret ver a mai ember szívében, s melynek fölmérhetetlen hatásai már ránehezednek jelen életünkre, s úgy tűnik, elzárják a jövő útjait!

. Az éhségtől és a háborútól - ments meg minket!
. Az atomháborútól - ments meg minket!
. A kiszámíthatatlan önpusztítástól és mindenfajta háborútól - ments meg minket!
. A kezdődő emberi élet ellen elkövetett bűnöktől - ments meg minket!
. A gyűlölettől és Isten fiai méltóságának megvetésétől - ments meg minket!
. A társadalmi, nemzeti és nemzetközi életben elkövetett igazságtalanságoktól - ments meg minket!
. Isten parancsolatainak könnyelmű megszegésétől - ments meg minket!
. A próbálkozástól, hogy az emberi szívekben elhomályosítsák Isten igazságát - ments meg minket!
. A jót a rossztól megkülönböztetni képes lelkiismeret elvesztésétől - ments meg minket!
. A Szentlélek elleni bűnöktől - ments meg minket! Ments meg minket!

Hallgasd meg, ó Krisztus Anyja, minden ember szenvedésének e segélykiáltását! Egész társadalmak szenvedésének segélykiáltását! Segíts nekünk a Szentlélek erejével legyőzni minden bűnt: az ember bűneit és a 'világ bűnét', a bűnt minden formájában. Nyilatkozzék meg még egyszer a világ történelmében a megváltás végtelen megmentő hatalma: az irgalmas Szeretet hatalma! Parancsoljon megállást a rossznak! Alakítsa át a lelkiismereteket! A te Szeplőtelen Szívedben mutatkozzék meg a remény fényét mindenkinek.

II. János Pál pápa, 1984 03.25.

Forrás ~ InternetSZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK LITÁNIÁJA
 
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ Megváltója, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy, Isten, Irgalmazz nekünk!
 
A mennyei Atya leányának szeretett Szíve, Könyörögj érettünk!
A Fiúisten Anyjának áldott Szíve, Könyörögj érettünk!
A Szentlélek mátkájának kiválasztott Szíve, Könyörögj érettünk!
A Szentháromság Templomának csodálatra méltó Szíve, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, áteredő bűn nélkül fogantatott Szív, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden cselekedeti bűntől tiszta Szív, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden erénnyel és kegyelemmel teljes, Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden szentség teljessége, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, bölcsesség székhelye, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, igazságosság tükre, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, frigynek szent szekrénye, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, irgalom trónus, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, bűnösök menedéke, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, keresztények segítsége, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, betegek gyógyulása, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, tévelygők világossága, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, igazak erőssége, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, szomorodottak vigasztalása, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, kisértésekben erősségünk, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, haldoklók reménye, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az isteni szeretet legtökéletesebb áldozata, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, miérettünk a fájdalom tőrével átszúrt Szív, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Jézus szeretetének záloga, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a mennyek dicsőségében megkoronázott Szív, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, segítőnk minden viszontagságunkban, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden szívnek öröme, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, angyalok gyönyörűsége, Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, mennyországnak ajtaja, Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének szeplőtelen Szíve, Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének dicsőséges Szíve, Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének nagyhatalmú Szíve, Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének jóságos Szíve, Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének hűséges Szíve , Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének irgalmas Szíve, Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének türelmes Szíve , Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének szelíd és alázatos Szíve, Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének dícsérendő Szíve, Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének szeretetre méltó Szíve, Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének legtisztább Szíve, Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének legdrágább Szíve, Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének legszentebb Szíve, Könyörögj érettünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Rózsafüzér Királynője! 
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Istenünk, aki a Boldogságos Szűz Mária Szívét kegyelmeid teljességével tökéletesítetted, legédesebb szeretetednek fényével megvilágosítottad, hogy egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus benne kedvesen nyughasson. Engedd nekünk isteni kedvelésed által, amelyet e legszentebb Szívben találtál, hogy mi is az ő utjain járva, a megváltás gyümölcseiben részesüljünk, az irántad való szeretetben naponként gyarapodjunk és ez élet után az örök boldogság örömeibe jussunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
 
Forrás ~ Internet